Privacy

Waarom dit privacy statement?

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij jouw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan jouw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel GDPR genoemd), voorschrijft. In dit privacy statement willen wij je hierover nader informeren.

Toepasselijkheid privacy statement

In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Bloemenwinkel Adriaenssens en heeft alleen op het gebruik van persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van de website.

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaarBloemenwinkel Adriaenssens op haar website.Bloemenwinkel Adriaenssens adviseert het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

Identiteit Bloemenwinkel Adriaenssens

Bloemenwinkel Adriaenssens is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Bloemenwinkel Adriaenssens.

Bloemenwinkel Adriaenssens is bekend onder nummer BE686.422.082.Bloemenwinkel Adriaenssens is gevestigd in 2340 Beerse aan de Bisschopslaan 59 in Belgie, en bereikbaar via het e-mailadres info@bloemenadriaenssens.

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

Bloemenwinkel Adriaenssens kan op de volgende manieren informatie van jou ontvangen:

 • Direct van jou: bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons aan te gaan, als je per e-mail, telefoon of schriftelijk contact opneemt met ons, je een bestelling in onze webshop doet, inschrijft voor activiteiten, de klantenkaart gebruikt.
 • Via eigen website: voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van onze dienstverlening verzamelen wij via onze website, webshop en klantenkaart verschillende gegevens, onder meer door het gebruik van cookies.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Bloemenwinkel Adriaenssens kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten vanBloemenwinkel Adriaenssens, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Bloemenwinkel Adriaenssens verstrekt.Bloemenwinkel Adriaenssens kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contact- en accountgegevens, waaronder door jou verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, persoonlijke voorkeuren, social media account(s) en inloggegevens.
 • Betalings- en factuurgegevens slaan wij niet op als je een online betaling doet via een derde partij zoals Bancontact. Indien je deze gegevens zelf op een andere wijze verstrekt aan ons, bijvoorbeeld schriftelijk of per e-mail, dan kan het zijn dat wij deze wel opslaan.
 • Website gegevens – zoals IP-adres, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website, webshop, klantenkaart en digitale nieuwsbrieven.

Voor welke doeleinden verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Bloemenwinkel Adriaenssens gebruikt verkregen persoonsgegevens in eerste instantie ter uitvoering van de overeenkomst die wij sluiten met de klant in het kader van het aanbieden van producten en diensten via onze website, webshop en fysieke winkel en voor de interne administratie. Meer specifiek vragen wij je om jouw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

 • Ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met haar (potentiele) klanten, of voor het verbeteren van de diensten en producten.
 • Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.
 • Voor het maken van analyses omtrent aankoop- en bezoekgedrag in de website, webshop en onze fysieke winkel(s) en het vergelijken hiervan met andere (soortgelijke) winkels waarmee wij een actieve of passieve samenwerking hebben.
 • Het verstrekken van aankoop gerelateerde informatie zoals handleidingen, gebruikstips, informatie, garantiebewijzen, aankoopbewijzen en bijbehorende producten.

Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Bloemenwinkel Adriaenssens  kan gehouden zijn je gegevens te verstrekken vanwege een op Bloemenwinkel Adriaenssens rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.

Bloemenwinkel Adriaenssens heeft hiervoor de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met Europese wetgeving.

Welke cookies plaatsen wij?

Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op jouw apparaat achterlaat, waarmee jouw activiteiten binnen onze website gevolgd wordt. Het betreft bijvoorbeeld:

 • Het IP-adres van de bezoeker;
 • De datum en tijd van het bezoek;
 • De URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is);
 • De op onze website bezochte pagina‘s;
 • Informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.).

Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om jouw bezoek op de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Cookies kunnen zowel door Bloemenwinkel Adriaenssens zelf worden geplaatst als door andere partijen met wieBloemenwinkel Adriaenssens  samenwerkt. Hieronder vind je een overzicht van soorten cookies die geplaatst worden via de Bloemenwinkel Adriaenssens website:

Functionele cookies

Bloemenwinkel Adriaenssens plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren.

Analytische cookies

Bloemenwinkel Adriaenssens maakt gebruik van analytische cookies, zoals de cookies van Google Analytics, waarmee informatie wordt verzameld over het gebruik van de website. Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers.

Bloemenwinkel Adriaenssens heeft voor het gebruik van Google Analytics een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de cookies van Google Analytics op de meest privacy vriendelijke manier zijn ingesteld.Bloemenwinkel Adriaenssens  heeft Google geen toestemming gegeven om viaBloemenwinkel Adriaenssens verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Tracking- of advertentiecookies

Tracking cookies zijn cookies die gegevens verzamelen over het (internet) gedrag van de gebruiker van de website. Deze tracking cookies worden gebruikt om de gebruiker optimaal gebruik te kunnen laten maken van onze website. Zo worden deze cookies gebruikt om informatie over het bezoek vast te leggen zodat relevante informatie bij een volgend bezoek voor het gemak van de gebruiker kan worden gebruikt door bijvoorbeeld het al invullen van formulieren of aanbieden van advertenties die passen bij het (zoek)profiel van de gebruiker.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Social media

Op onze website kun je informatie via social media delen, via de aanwezige social media knoppen. Via deze knoppen kunnen de betreffende social media cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen hebben wij geen invloed. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Op dit gebruik zijn het privacy beleid en de algemene voorwaarden van de betreffende social media van toepassing.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Bloemenwinkel Adriaenssens  bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan 24 maanden nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Onder het beëindigen van een overeenkomst wordt in dit geval verstaan het annuleren van een klantenkaart of afmelden van een nieuwsbrief. Indien u uw gegevens volledig wilt laten verwijderen kunt u hiertoe een verzoek indienen (zie onder).

Welke rechten heb jij?

U dient er zelf voor te zorgen datBloemenwinkel Adriaenssens over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via het e-mailadres info@bloemenadriaenssens.be kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door Bloemenwinkel Adriaenssens, of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door u medegedeelde correcties, worden verwerkt.Bloemenwinkel Adriaenssens  zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan Bloemenwinkel Adriaenssens of aan de wettelijk bevoegde instelling in ons land.

Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

Bloemenwinkel Adriaenssens neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met Bloemenwinkel Adriaenssens via info@bloemenadriaenssens.be

Wijzigingen

Wij kunnen ons privacy beleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij aanpassen in dit privacy statement. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacy statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Vragen, opmerkingen, klachten

Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van dit privacy statement of over de wijze waarop Bloemen Adriaenssens  omgaat met jouw persoonsgegevens, dan kun je per e-mail contact met ons opnemen via info@bloemenadriaenssens.be

VRAGEN PRIVACY STATEMENT

Heeft u vragen over ons privacy statement, wilt u uw gegevens wijzigen of inzien of laten verwijderen? Dan kunt u  contacteren via mail. Wij nemen binnen 3 weken contact met u op.